Ανακοίνωση για τη διεθνή συνάντηση πέντε μουσικολογικών φορέων

Ανακοίνωση για τη διεθνή συνάντηση πέντε μουσικολογικών φορέων (ICTM, SEM, IMS, IAML, IASPM) με θέμα «Προσεγγίσεις στην έρευνα για τη μουσική και τον χορό στην εποχή του διαδικτύου» («Approaches to Research on Music and Dance in the Internet Era»), Πεκίνο, 11-14 Ιουλίου 2018

Η εποχή του Διαδικτύου έχει δημιουργήσει νέες πρωτότυπες προσεγγίσεις στην έρευνα της μουσικής και του χορού και έχει συμβάλει στην ανάπτυξη νέων διεπιστημονικών πρότυπων σε διεθνές επίπεδο. Μελετητές από πέντε διεθνείς επιστημονικούς φορείς (The International Council for Traditional Music [ICTM], International Musicological Society [IMS], The International Association for the Study of Popular Music [IASPM], Society for Ethnomusicology [SEM] & International Association of Music Libraries [IAML]) θα συναντηθούν για να παρουσιάσουν νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο ερευνητικό πεδίο της μουσικής και του χορού στην εποχή του διαδικτύου, να ανταλλάξουν απόψεις που προκύπτουν από τις σύγχρονες μουσικολογικές αναζητήσεις και συγχρόνως να εντοπίσουν κοινά στοιχεία και διαφορετικές παραδόσεις.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρόν αρχείο καθώς και στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Μουσικολογικής Εταιρείας (https://www.musicology.org).

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.