ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τόμοι πρακτικών συνεδρίων / συλλογικοί τόμοι

Ιωάννης Φούλιας, Εμμανουήλ Γιαννόπουλος και Δημήτρης Έξαρχος (επιμ.), 14ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο: «Ιστορίες, παραδόσεις, μεταπλάσεις» (Πρακτικά διατμηματικού συνεδρίου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας, Άρτα, 26-27 Νοεμβρίου 2022), Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 2023. [κατεβάστε το αρχείο]

Κώστας Καρδάμης, Πέτρος Βούβαρης, Μαρία Ντούρου, Γιώργος Σακαλλιέρος και Ιωάννης Φούλιας (επιμ.), 13ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο: «Μουσική και Επανάσταση» (Πρακτικά διατμηματικού συνεδρίου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας, Κέρκυρα, 19-21 Νοεμβρίου 2021), Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 2023. [κατεβάστε το αρχείο]

Πέτρος Βούβαρης, Κώστας Καρδάμης, Γιώργος Κίτσιος, Ευαγγελία Σπυράκου, Ιάκωβος Σταϊνχάουερ και Ιωάννης Φούλιας (επιμ.), Πρακτικά του 12ου Διατμηματικού Μουσικολογικού Συνεδρίου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας (Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεμβρίου 2020), Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2022. [κατεβάστε το αρχείο]

Δημήτρης Γιάννου, Εύη Νίκα-Σαμψών, Γιώργος Σακαλλιέρος και Κώστας Τσούγκρας (επιμ.), Αφιερωματικός τόμος εις μνήμην Δημήτρη Θέμελη (1931-2017), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2022. [κατεβάστε το αρχείο]

Ιωάννης Φούλιας, Κατερίνα Λεβίδου και Ιάκωβος Σταϊνχάουερ (επιμ.), Ludwig van Beethoven: 250(+1) χρόνια από τη γέννησή του. Πρακτικά ημερίδας [Ludwig van Beethoven: 250(+1) years since his birth. Meeting proceedings], Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αθήνα 2021. [κατεβάστε το αρχείο]

Μάρκος Τσέτσος και Ιάκωβος Σταϊνχάουερ (επιμ.), Γιώργος Σισιλιάνος (1920-2005): Εκατό χρόνια από τη γέννησή του. Πρακτικά ημερίδας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αθήνα 2021. [κατεβάστε το αρχείο]

Κώστας Χάρδας, Γιώργος Σακαλλιέρος και Ιωάννης Φούλιας (επιμ.), 9ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο: «Παραλλαγές, επεξεργασίες, μεταμορφώσεις» (Πρακτικά διατμηματικού συνεδρίου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ., 1-3 Δεκεμβρίου 2017), Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 2021. [κατεβάστε το αρχείο]

Ιωάννης Φούλιας, Πέτρος Βούβαρης, Κώστας Καρδάμης και Γιώργος Σακαλλιέρος (επιμ.), 11ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο: «Νεωτερισμός και Παράδοση» (με αφορμή τα 70 χρόνια από το θάνατο του Νίκου Σκαλκώτα) (Πρακτικά διατμηματικού συνεδρίου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας, Αθήνα, 21-23 Νοεμβρίου 2019), Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 2020. [κατεβάστε το αρχείο]

Ιωάννης Φούλιας, Πέτρος Βούβαρης και Κώστας Καρδάμης (επιμ.), 10ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο: «Η μουσική κληρονομιά στη δυτική έντεχνη μουσική» (Πρακτικά διατμηματικού συνεδρίου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας, Κέρκυρα, 26-28 Οκτωβρίου 2018), Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 2019. [κατεβάστε το αρχείο]

Opera and the Greek world during the nineteenth century (Conference proceedings, Corfu, 17-19 November 2017), Ionian University / Music Department / Hellenic Music Research Lab – Corfu Philharmonic Society, Corfu 2019. [κατεβάστε το αρχείο]

Κώστας Χάρδας, Πέτρος Βούβαρης, Κώστας Καρδάμης, Γιώργος Σακαλλιέρος και Ιωάννης Φούλιας (επιμ.), 8ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο: «Επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις» (Πρακτικά διατμηματικού συνεδρίου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 25‐27 Νοεμβρίου 2016), Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 2019. [κατεβάστε το αρχείο]

Μάρκος Τσέτσος, Γιώργος Φιτσιώρης και Ιωάννης Φούλιας (επιμ.), Αφιερωματικός τόμος εις μνήμην Ολυμπίας Ψυχοπαίδη-Φράγκου (1944-2017), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αθήνα 2018. [κατεβάστε το αρχείο]

Ιωάννης Φούλιας, Πέτρος Βούβαρης, Κώστας Καρδάμης και Κώστας Χάρδας (επιμ.), 7ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο: «Μουσική, λόγος και τέχνες» (Πρακτικά διατμηματικού συνεδρίου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας, Κέρκυρα, 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2015), Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 2016. [κατεβάστε το αρχείο]

Ιωάννης Φούλιας, Πέτρος Βούβαρης, Γιώργος Κίτσιος και Κώστας Χάρδας (επιμ.), Μουσική και Μουσικολογία. Παρόν και μέλλον (Πρακτικά διατμηματικού συνεδρίου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 21-23 Νοεμβρίου 2014), Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 2015. [κατεβάστε το αρχείο]

Nikos Maliaras (επιμ.), The National Element in Music (Conference proceedings, Athens, 18-20 January 2013), University of Athens / Faculty of Music Studies – Friends of Music Society, Athens 2014. [κατεβάστε το αρχείο]

Ιωάννης Φούλιας – Θεόδωρος Κίτσος (επιμ.), Αρχαίοι μύθοι και μουσική δημιουργία (Πρακτικά διατμηματικού συμποσίου, Θεσσαλονίκη, 21 & 22 Οκτωβρίου 2012), Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα 2014. [κατεβάστε το αρχείο]

Katerina Levidou – George Vlastos (επιμ.), Revisiting the Past, Recasting the Present: The Reception of Greek Antiquity in Music, 19th Century to the Present (Conference proceedings, Athens, 1-3 July 2011), Hellenic Music Centre, Athens 2013. [κατεβάστε το αρχείο]

Evi Nika-Sampson – Giorgos Sakallieros – Maria Alexandru – Giorgos Kitsios – Emmanouil Giannopoulos (επιμ.), Crossroads: Greece as an intercultural pole of musical thought and creativity (Conference proceedings, Thessaloniki, 6-10 June 2011), School of Music Studies of the Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki 2013. [κατεβάστε το αρχείο]

Συμβολή στη Μνήμη Γεωργίου Στ. Αμαργιανάκη (1936-2003). Μελέτες και κείμενα συναδέλφων και μαθητών του, Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα 2013. [κατεβάστε το αρχείο]

Γιώργος Βλαστός (επιμ.), Olivier Messiaen (1908-1992) (Πρακτικά συνεδρίου, Αθήνα, 19-20 Δεκεμβρίου 2008), Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα 2012. [κατεβάστε το αρχείο]

Γιώργος Σακαλλιέρος – Ιωάννης Φούλιας (επιμ.), Τρεις εποχές – Τέσσερις επέτειοι: Pergolesi, Chopin, Schumann, Barber (Πρακτικά συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 26 & 27 Νοεμβρίου 2010), Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα 2011. [κατεβάστε το αρχείο]

Γιώργος Σακαλλιέρος – Ιωάννης Φούλιας (επιμ.), Purcell, Händel, Haydn, Mendelssohn: Τέσσερις επέτειοι (Πρακτικά συμποσίου, Αθήνα, 27-28 Νοεμβρίου 2009), University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2011. [κατεβάστε το αρχείο]