Διπλό διεθνές συνέδριο: Analytical Approaches to World Music (AAWM 2018) & Folk Music Analysis (FMA 2018)

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με τις μουσικολογικές εταιρείες AAWM (Analytical Approaches to World Music) και FMA (Folk Music Analysis), διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη από 26 έως 29 Ιουνίου 2018 συνδυαστικό συνέδριο με τίτλο: 5o Διεθνές Συνέδριο για τις Αναλυτικές Προσεγγίσεις στις Μουσικές του Κόσμου (AAWM 2018) και 8ο Εργαστήριο Ανάλυσης Παράδοσιακής Μουσικής (FMA 2018).

Η πλούσια μουσική κληρονομιά του κόσμου έχει τραβήξει τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον όχι μόνο της εθνομουσικολογίας, αλλά και της μουσικής θεωρίας/ανάλυσης, της ιστορίας της μουσικής, της μουσικής ψυχολογίας και της μουσικής πληροφορικής. Το συνδυαστικό συνέδριο AAWM2018/FMA2018 φέρνει κοντά μουσικούς και μουσικολόγους για να εξερευνήσουν την ποικιλομορφία των μουσικών παραδόσεων του κόσμου, παλαιών ή σύγχρονων, που βρίσκονται πέρα από τα όρια της δυτικής έντεχνης μουσικής, μέσα από ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών, πολιτιστικών, ιστορικών και αναλυτικών προσεγγίσεων, προκειμένου να αποδώσει διεπιστημονικό και διαπολιτιστικό διάλογο και να διαδώσει νέες προσεγγίσεις και μεθοδολογίες.

Κεντρικοί ομιλητές: John Roeder (University of British Columbia, Canada), Martin Stokes (King’s College London, UK), Emmanouil Benetos (Queen Mary University of London).

Το συνέδριο φιλοξενείται από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ, και γίνεται με την συνεργασία του New York University, του University of British Columbia, της Society for Music Analysis και του British Forum for Ethnomusicology και με την στήριξη της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ και του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς.

Δείτε το επιστημονικό και καλλιτεχνικό πρόγραμμα στο παρόν αρχείο και στις ιστοσελίδες: http://www.aawmconference.com και http://fma2018.mus.auth.gr.

Τοπική οργανωτική επιτροπή: Κώστας Τσούγκρας και Αιμίλιος Καμπουρόπουλος.

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.