ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  • Πρόεδρος: Ευανθία Νίκα-Σαμψών
  • Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Μαλιάρας
  • Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Φούλιας
  • Ταμίας: Πέτρος Βούβαρης
  • Σύμβουλος: Τάσος Κολυδάς
  • Σύμβουλος: Αθανάσιος Τρικούπης
  • Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Χάρδας

Παλαιότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: Μαρία Αλεξάνδρου (2/2016-1/2019 & 5/2020-2/2022), Αικατερίνη Ρωμανού (6/2014-5/2020), Μάρκος Τσέτσος (1/2013-5/2014), Ολυμπία Ψυχοπαίδη-Φράγκου (1/2013-1/2016).