ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε ως τακτικό ή πάρεδρο μέλος στην Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία, παρακαλούμε κατεβάστε από εδώ την σχετική αίτηση (σε μορφή αρχείου doc), συμπληρώστε την (όχι με κεφαλαία) και επισυνάψτε την (πάλι σε μορφή doc, όχι ως pdf!) σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς την διεύθυνση του Γραμματέα (foulias[at]music.uoa[dot]gr). Συνιστάται θερμά να μην προβαίνετε αυτοβούλως σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια (όπως π.χ. στην καταβολή συνδρομής), προτού υπάρξει περαιτέρω επικοινωνία και σχετική συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας!

Η εξόφληση της ετήσιας συνδρομής από τα εγγεγραμμένα μέλη γίνεται με την κατάθεση του χρηματικού ποσού (40 ευρώ για τα τακτικά μέλη, 20 ευρώ για τα πάρεδρα μέλη) στον λογαριασμό με αριθμό 5026-071679-117 (ΙΒΑΝ: GR2701720260005026071679117 / SWΙFT-BIC: PIRBGRAA) που η Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία τηρεί υπό την επωνυμία της στην Τράπεζα Πειραιώς. Αμέσως μετά την συναλλαγή, παρακαλούμε να αποστέλλεται αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ταμία (vouvaris[at]uom.edu[dot]gr), με αναγραφή του ονοματεπωνύμου του καταθέτη αλλά και του έτους στο οποίο αναφέρεται η συνδρομή (π.χ. «Γιώργος Παπαδόπουλος ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΜΕ 2018»). Επίσης, παρακαλούμε να λαμβάνεται πάντοτε υπ’ όψιν ότι τυχόν έξοδα προμήθειας για το τραπεζικό έμβασμα βαρύνουν αποκλειστικά τον καταθέτη.

Για κάθε άλλη απορία είτε παρατήρηση, μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με μία από τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: