Θέση για μεταδιδακτορική έρευνα στα βυζαντινά μουσικά όργανα

Το ερευνητικό κέντρο Stavros Niarchos Foundation Center for Late Antique and Byzantine Studies (GABAM) του Πανεπιστημίου Koç στην Κωνσταντινούπολη ξεκινά, σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μουσικής», ένα νέο ερευνητικό έργο που επικεντρώνεται στα βυζαντινά μουσικά όργανα. Στο πλαίσιο αυτού του έργου, το GABAM θα προσλάβει έναν μεταδιδακτορικό ερευνητή ως μέλος της ομάδας εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στον παρόντα σύνδεσμο.

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.