Νέο τεύχος του περιοδικού Series Musicologica Balcanica

Η εκδοτική επιτροπή του μουσικολογικού περιοδικού SERIES MUSICOLOGICA BALCANICA (SMB) του Περιφερειακού Συλλόγου για τη Μελέτη της Μουσικής των Βαλκανίων της Διεθνούς Μουσικολογικής Εταιρείας (IMS Regional Association for the Study of Music of the Balkans) ενημερώνει ότι τον Δεκέμβριο του 2022 κυκλοφόρησε το τρίτο τεύχος, το οποίο περιλαμβάνει άρθρα που παρουσιάστηκαν στο επιστημονικό συνέδριο (IMS RASMB) με τον τίτλο Musical and Cultural Osmoses in the Balkans, το οποίο πραγματοποιήθηκε το 2019 στο Βουκουρέστι. Ως επί το πλείστον, η έκδοση του τρίτου τεύχους του διεθνούς διαδικτυακού περιοδικού τηρεί τον γενικό στόχο να καταγράψει και να διατηρήσει τις δραστηριότητες του συνεδρίου στο πλαίσιο μιας ηλεκτρονικής έκδοσης ως μια γραπτή διάσταση των (εθνο)-μουσικολογικών, ιστορικών, αναλυτικών/θεωρητικών μελετών και επιτευγμάτων της μουσικολογικής έρευνας στις χώρες των Βαλκανίων.

Συγκεκριμένα, το τεύχος αρ. 3 (Δεκέμβριος 2022) αποτελείται από 14 άρθρα που διαχωρίζονται στις ακόλουθες ενότητες, ανάλογα με τα ερευνητικά πεδία: Ιστορικές μελέτες (8 συνεισφορές), Ανάλυση/Θεωρία (1 συνεισφορά), μελέτες σχετικά με τις πηγές (5 συνεισφορές). Η διάρθρωση των περιεχομένων σε θεματικές ενότητες περιλαμβάνει αντίστοιχα δημοσιεύσεις για την εκκλησιαστική μουσική, την κλασική και ρομαντική περίοδο, εθνομουσικολογικές μελέτες, μελέτες για την σύγχρονη μουσική και τις ερμηνείες διαφόρων ιστορικών τεκμηρίων. Τα άρθρα καλύπτουν ποικίλες πτυχές των μουσικών παραδόσεων των Βαλκανίων, ενώ παρουσιάζουν μια ποικιλομορφία μουσικολογικών προσεγγίσεων, μεθοδολογιών και υφολογικών ιδιαιτεροτήτων.

Το τεύχος 3 έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα Προθήκη της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που φιλοξενεί επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης (Open Access) τα οποία εκδίδουν τα τμήματα, τα μέλη του διδακτικού προσωπικού και τα ερευνητικά κέντρα του πανεπιστημίου. Η πλατφόρμα Προθήκη υποστηρίζει όλα τα στάδια της εκδοτικής διαδικασίας σε online περιβάλλον. Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσβαση στα περιεχόμενα του τρίτου τόμου παρέχονται στον σύνδεσμο https://ejournals.lib.auth.gr/smb.

Το περιοδικό SMB εκδίδεται από την Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία υπό την αιγίδα της Διεθνούς Μουσικολογικής Εταιρείας (IMS). Μέλη της εκδοτικής επιτροπής είναι οι: Μαρία Αλεξάνδρου, Σοφία Kοντώση, Εύη Νίκα-Σαμψών (associate editor), Mirjana Veselinović-Hofman (editor-in-chief), με εκδοτικούς προσκεκλημένους που προέρχονται από το ίδρυμα που φιλοξενεί το εκάστοτε συνέδριο IMS RASMB. Προσκεκλημένος της εκδοτικής επιτροπής στα θέματα που σχετίζονται με το συνέδριο του Βουκουρεστίου είναι ο καθηγητής Nicolae Gheorghita. Γραμματέας του περιοδικού είναι ο Δημοσθένης Σπανουδάκης και υπεύθυνη για την τεχνική εκδοτική του υποστήριξη είναι η Έφη Εμμανουηλίδου από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ – Προθήκη.

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις: smb@mus.auth.gr και rasmb.smb@gmail.com.

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.