Πρακτικά διατμηματικού συνεδρίου 2014

Ο τόμος πρακτικών του περσινού διατμηματικού συνεδρίου με τίτλο Μουσική και Μουσικολογία. Παρόν και μέλλον μόλις κυκλοφόρησε σε ηλεκτρονική μορφή, αποτελώντας την πρώτη έκδοση της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας (διατίθεται ελεύθερα στις Δημοσιεύσεις).

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.