Προκήρυξη βραβείου καλύτερης διδακτορικής διατριβής

Η Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία τιμά τον Απόστολο Κώστιο, πρωτεργάτη της ελληνικής μουσικολογικής έρευνας και σημαίνον ιδρυτικό και επίτιμο μέλος της, ανακοινώνοντας ένα βραβείο που θα φέρει το όνομά του και με το οποίο επιδιώκει να υποστηρίξει και να συνεχίσει το όραμά του για την έρευνα και την προώθηση της Έντεχνης Ελληνικής Μουσικής.

Έχοντας εξασφαλίσει οικονομική στήριξη από ιδιωτική χορηγία, όπως παρουσιάστηκε εκτενώς κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των μελών της τον Νοέμβριο του 2023, η Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία θεσπίζει βραβείο για την καλύτερη διδακτορική διατριβή στον χώρο της Μουσικολογίας, το οποίο θα καθιερωθεί και ως «Βραβείο Απόστολος Κώστιος», εν είδει χορηγικής υποστήριξης σε νέους επιστήμονες που καταγίνονται ειδικά με το πεδίο της Έντεχνης Ελληνικής Μουσικής.

Το «Βραβείο Απόστολος Κώστιος» θα απονέμεται κατόπιν προκήρυξης ανά δύο χρόνια σε διδάκτορα ελληνικού πανεπιστημίου που έχει εκπονήσει κατά την τελευταία διετία την καλύτερη διατριβή με βαθμό «Άριστα» πάνω σε θέμα που άπτεται της ελληνικής έντεχνης μουσικής και μουσικής ζωής. Η αξιολόγηση θα γίνεται από επιλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους συντονιστές της ερευνητικής ομάδας για τη Νεοελληνική Μουσική.

Το βραβείο θα συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.500 ευρώ, το οποίο θα μπορεί να καλύψει δυνητικά τα έξοδα για την έκδοση της βραβευμένης διατριβής στην σειρά των Ελληνικών Μουσικολογικών Εκδόσεων του μουσικού εκδοτικού οίκου Παπαγρηγορίου – Νάκα, την οποία ίδρυσε και διηύθυνε ο Απόστολος Κώστιος μέχρι τον θάνατό του, ενώ έκτοτε τελεί υπό την διεύθυνση του καθηγητή Ν. Μαλιάρα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ανακοινώνεται η παρούσα προκήρυξη τον Φεβρουάριο του 2024 και αφορά διδακτορικές διατριβές που ολοκληρώθηκαν κατά τα έτη 2022 και 2023 σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των ελληνικών Α.Ε.Ι. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να συνυποβάλλεται και βεβαίωση του αντίστοιχου Τ.Μ.Σ. ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποστήριξης και ορκωμοσίας του/της ενδιαφερόμενου/ης διδάκτορα.

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες διδάκτορες υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hellenic-musicology.org:

  1. Αίτηση
  2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 500 λέξεις)
  3. Αντίγραφο βασικού πτυχίου και διδακτορικού διπλώματος ΤΜΣ/ΑΕΙ
  4. Κείμενο Διδακτορικής Διατριβής
  5. Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής (μέχρι 1000 λέξεις)
  6. Συστατική επιστολή
  7. Βεβαίωση γραμματείας ΤΜΣ περί ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποστήριξης και ορκωμοσίας

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 15 Μαΐου 2024.

Το αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί μέχρι 15 Οκτωβρίου 2024.

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας

Το κείμενο της προκήρυξης σε PDF

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.