Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για συμμετοχή στο συλλογικό τόμο «Μουσικές κοινότητες στην Ελλάδα του 21ου αιώνα: εθνογραφικές ματιές και ακροάσεις»

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για συμμετοχή στο συλλογικό τόμο «Μουσικές κοινότητες στην Ελλάδα του 21ου αιώνα: εθνογραφικές ματιές και ακροάσεις» (Συλλογή κειμένων, επιμέλεια και εισαγωγή: Σίσσυ Θεοδοσίου και Ελένη Καλλιμοπούλου)

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος φορέων χάραξης πολιτικής, διεθνών αναλυτών και κοινωνικών ερευνητών. Οι πολιτισμικές εκφράσεις των ανθρώπων της συνιστούν ένα ανταγωνιστικό πεδίο, για την ερμηνεία του οποίου επιστρατεύονται, μεταξύ άλλων, στερεότυπα για τον εθνικό «εαυτό», αναφορές σε νεοφιλελεύθερες πολιτικές της λιτότητας ή στην ανάδειξη συλλογικοτήτων «αντίστασης». Ωστόσο, σε μία περίοδο έντονων μετασχηματισμών, όπως αυτή που διανύουμε, αποτελεί ζητούμενο το να κατανοήσουμε σε ποιο βαθμό και με ποιους τρόπους αλλάζει η ελληνική κοινωνία και οι πολιτισμικές της εκφράσεις, καθώς και να αναδείξουμε «επίκαιρα» αφηγήματα για την ερμηνεία αυτών των αλλαγών. Πολιτισμικές πρακτικές όπως η μουσική, που εμπεδώνουν έντονα στοιχεία συμμετοχικότητας και επιτελεστικότητας, αποτελούν πρόσφορο πεδίο για τη διερεύνηση των μετασχηματισμών αυτών. Η μελέτη της μουσικής μέσα από εθνογραφική έρευνα ειδικότερα, μέσα δηλαδή από μακροχρόνια επιτόπια έρευνα και συμμετοχική παρατήρηση, επιτρέπει την εστίαση στο υποκείμενο, τη συλλογικότητα και τη μικροκλίμακα, και αναδεικνύει την πολυμορφία και την πολυσημία ως αναπόσπαστες συνιστώσες των πολιτισμικών πρακτικών. Παράλληλα, η εθνογραφική εστίαση μας βοηθά να κατανοήσουμε τους τρόπους με τους οποίους οι «τοπικές» κοινότητες ανταποκρίνονται σε υπερτοπικές και διεθνικές ροές, αποτελώντας και οι ίδιες μέρος τους.

Στόχος του συλλογικού αυτού τόμου είναι να παρουσιάσει τη σύγχρονη εθνογραφική έρευνα με επίκεντρο τη μουσική και τη μουσική εμπειρία στην Ελλάδα, προκειμένου να παρέχει μια κριτική κατανόηση των τρόπων με τους οποίους παράγεται η σχετική γνώση και αναδεικνύονται τα κυρίαρχα αφηγήματα. H εστίαση στην εθνογραφική έρευνα δεν αποκλείει, ωστόσο, τη γόνιμη επαφή με μεθοδολογικούς και θεωρητικούς προσανατολισμούς, καίριους στο πλαίσιο των πρόσφατων αναζητήσεων της κοινωνικής και πολιτισμικής θεωρίας.

Ποια ζητήματα, λοιπόν, προκαλούν το ενδιαφέρον των σημερινών εθνογράφων της μουσικής; Σε ποια μουσικά είδη στρέφουν την προσοχή τους και ποιες θεματικές αναδεικνύουν μέσα από την έρευνά τους; Τι μπορούμε να μάθουμε μέσα από την έρευνα αυτή για τις μουσικές κοινότητες και συλλογικότητες που συναντούμε στον ελληνικό χώρο και για τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν τον κόσμο και αντιλαμβάνονται το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον τους; Ποιες «νέες» μουσικές οντολογίες και επιστημολογίες παράγονται στην Ελλάδα της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας; Επίσης, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της εθνογραφικής έρευνας σήμερα και πώς αυτή μεταπλάθεται μέσα από την τεχνολογική διαμεσολάβηση αλλά και την – φαινομενική τουλάχιστον – συμπύκνωση της απόστασης μεταξύ Εαυτού και Άλλου;

Καλούμε όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο συλλογικό τόμο με τίτλο «Μουσικές κοινότητες στην Ελλάδα του 21ου αιώνα: εθνογραφικές ματιές και ακροάσεις», να υποβάλουν πρόταση έκτασης 500 λέξεων (συν βιβλιογραφία) στη Σίσσυ Θεοδοσίου (theodosiou@teiep.gr) ή την Ελένη Καλλιμοπούλου (elkallim@uom.edu.gr). Ο τόμος θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 2η Φεβρουαρίου 2018. H διαδικασία επιλογής θα βασιστεί στις θεματικές συνάφειες που θα αναδειχθούν από τις προτάσεις.

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.