ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

International Musicological Society

Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.

Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΚΤ)

Περιοδικό Μουσικολογία

Περιοδικό Μουσικός Λόγος (έντυπη έκδοση / online version)

Περιοδικό Πολυφωνία

Περιοδικό Μουσικός Ελληνομνήμων

Series Musicologica Balcanica (SMB)

International Society for the Study of Greek and Roman Music and Its Cultural Heritage (MOISA)

International Study Group on Music Archaeology (ISGMA)

International Council for Traditional Music (ICTM)

Cambridge Music-Archaeological Research (CMAR)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (υπό συνεχή ενημέρωση)

Δημήτρης Έξαρχος

Γιώργος Σακαλλιέρος

Ιωάννης Φούλιας

Στέλιος Ψαρουδάκης