Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές: 1) Μουσικολογία και 2) Μουσική Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, το οποίο διαχειρίζεται τo κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης «Υποτροφίες Κυβέλη – Γιάννη Χορν», προκηρύσσει: Δύο (2) συνολικά ετήσιες ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για σπουδές επιπέδου Master σε Πανεπιστήμιο της Ελλάδος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στους τομείς: α) Μουσικολογία και β) Μουσική Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες. Οι υποψήφιοι, Ελληνίδες και Έλληνες, ηλικίας μέχρι 30 ετών, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο των βασικών σπουδών τους και να υποβάλουν μαζί με την αίτηση υποψηφιότητος βεβαίωση ότι έχουν γίνει δεκτοί για φοίτηση σύμφωνα με τα ανωτέρω. Δεν μπορούν να μετέχουν στο Διαγωνισμό υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει για το ίδιο διάστημα υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση από άλλη πηγή. Το ύψος κάθε ετήσιας υποτροφίας δεν θα υπερβαίνει τα 5.000 €. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://www.sfm.gr/ypotrofies-kgh-prokhryksh-ypotr-2018.pdf.

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.