Ενημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας για το 21ο Συνέδριο της Διεθνούς Μουσικολογικής Εταιρείας (IMS 2022, Μusic across Borders)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το 21o Συνέδριο της Διεθνούς Μουσικολογικής Εταιρείας (Ιnternational Musicological Society) από τις 22 έως τις 26 Αυγούστου 2022 στην Αθήνα. Το συνέδριο οργανώθηκε από την Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία υπό την αιγίδα των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και φιλοξενήθηκε στους χώρους της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., στις αίθουσες της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» και στους χώρους του Χριστιανικού και Βυζαντινού Μουσείου.

Ο τίτλος του συνεδρίου «Η μουσική διαμέσου των συνόρων» (Μusic across borders, www.ims2022.org) συνέβαλε στην ευρύτερη συμμετοχή συνέδρων από όλες τις γεωγραφικές περιοχές της υφηλίου και στην παρουσίαση ποικίλων θεματικών συνεδριών, στρογγυλών τραπεζών και εισηγήσεων από όλες τις επιμέρους ειδικεύσεις της μουσικολογικής επιστήμης. Συμμετείχαν συνολικά 780 εισηγητές με ατομικές εισηγήσεις, συμμετοχές σε 42 ειδικές ομαδικές θεματικές συνεδρίες και 40 περίπου ομαδικές συνεδρίες στρογγυλής τραπέζης που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια 15 παράλληλων συνεδριών ανά ημέρα στους προαναφερθέντες χώρους επί πέντε συνεχείς ημέρες⋅ παρά τις αντίξοες συνθήκες που επεκράτησαν ύστερα από την πρωτόγνωρη περίοδο κρίσης λόγω της πανδημίας COVID-19 που έπληξε πολλαπλώς τις πολιτισμικές δραστηριότητες και ειδικά τον χώρο της μουσικής, η θεματολογία του συνεδρίου συνέβαλε στην αναζωογόνηση των συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο και στην ανάδειξη των θεωρητικών και πρακτικών πτυχών του κλάδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμμετοχές ήταν από όλες τις ηπείρους και τις γεωγραφικές περιοχές, καθώς το μεγάλο Διεθνές Συνέδριο της IMS, που διεξάγεται ανά πενταετία σε διάφορες πόλεις ανά τον κόσμο, αποτελεί κατά παράδοση πόλο έλξης για τον κλάδο της μουσικολογίας και συγκεντρώνει στατιστικά συνέδρους από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Η.Π.Α., τα Βαλκάνια, τις ασιατικές χώρες (Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα) και τις χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Ειδικά φέτος, το Διεθνές Μουσικολογικό Συνέδριο της IMS2022 συγκέντρωσε τους έλληνες και ξένους μουσικολόγους μελετητές απ’ όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη της υφηλίου που δραστηριοποιούνται σε όλα τα εξειδικευμένα πεδία της μουσικολογικής επιστήμης: από τα πεδία της έρευνας της αρχαίας ελληνικής μουσικής, της μουσικής εικονογραφίας, της βυζαντινής μουσικολογίας, της εθνομουσικολογίας, της νεοελληνικής μουσικής και της σύγχρονης ελληνικής πρωτοπορίας μέχρι τους πλέον σύγχρονους τομείς της ιστοριογραφίας και ανάλυσης της Δυτικής Μουσικής, της μουσικής τεχνολογίας, καθώς και από τους ειδικούς τομείς της αισθητικής, της κοινωνιολογίας της μουσικής, της ανθρωπολογίας και της οικολογίας και των παραδόσεων της Μουσικής του Κόσμου (World Music). Μέσα από την ευρύτητα αλλά και τη σύγχρονη προοπτική του θέματος, η θετική ανταπόκριση σε επίπεδο διεθνών συμμετοχών ήταν εντυπωσιακή, καθώς οι διάφορες επιμέρους θεματικές κάλυψαν ερευνητικά και καλλιτεχνικά πεδία που ανήκουν σε όλες τις χρονικές περιόδους της έντεχνης μουσικής δημιουργίας αλλά και των τοπικών εθνικών παραδόσεων των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών. Εκτός τούτων, το ιδιαίτερα επίκαιρο για την εποχή μας θέμα του συνεδρίου Η μουσική διαμέσου των συνόρων προσέλκυσε το ενδιαφέρον ερευνητών από τους περισσότερους σύγχρονους κλάδους της μουσικολογικής επιστήμης, εφόσον οι έρευνες που είναι συνδεδεμένες με διεπιστημονικές προσεγγίσεις, με τις πρακτικές και αλληλεπιδράσεις των μετακινούμενων μουσικών, με τον ρόλο της μουσικής διαμέσου ημισφαιρίων, κοινωνιών και ποικίλων συστημάτων γνώσης, μπορούν να αναδείξουν νέες αναγνώσεις και πολυσήμαντες όψεις της μουσικής δημιουργίας.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι μουσικές εκδηλώσεις του συνεδρίου που πραγματοποιήθηκαν στην Aula της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. και την Μητρόπολη Αθηνών ενθουσίασαν τους ξένους επισκέπτες και συνέδρους και συνέβαλαν στην προβολή και διάδοση της σύγχρονης ελληνικής μουσικής δημιουργίας και παράδοσης στη διεθνή μουσικολογική κοινότητα. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες θα είναι ακόμη διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: (https://pcoconvin.eventsair.com/ims22/).

Δείτε ακόμη: Abstract book.

Εύη Νίκα-Σαμψών

Πρόεδρος Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.