ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 23 του Καταστατικού της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας, στο πλαίσιό της έχουν συσταθεί και λειτουργούν οι ακόλουθες ερευνητικές ομάδες:

1. Βυζαντινές Μουσικές Σπουδές (ημερομηνία έγκρισης Γ.Σ.: 24 Απριλίου 2015). Ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις πεπραγμένων: 2017, 2018, 2020.

2. Ερευνητική προσέγγιση της μουσικής εκτέλεσης (ημερομηνία έγκρισης Γ.Σ.: 24 Απριλίου 2015). Ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις πεπραγμένων: 2018, 2020.

3. Μουσικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας στον 20ό και 21ο αιώνα (ημερομηνία έγκρισης Γ.Σ.: 24 Απριλίου 2015). Ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις πεπραγμένων: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

4. Μουσικές της Μεσογείου (ημερομηνία έγκρισης Γ.Σ.: 24 Απριλίου 2015). Ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις πεπραγμένων: 2017.

5. Μουσική Θεωρία και Ανάλυση (ημερομηνία έγκρισης Γ.Σ.: 24 Απριλίου 2015). Ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις πεπραγμένων: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

6. Μουσική και ρητορική στη νεότερη ευρωπαϊκή περίοδο (16ος-18ος αιώνας) (ημερομηνία έγκρισης Γ.Σ.: 24 Απριλίου 2015). Ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις πεπραγμένων: 2017.

7. Νεοελληνική Μουσική (19ος-21ος αιώνας) (ημερομηνία έγκρισης Γ.Σ.: 24 Απριλίου 2015). Ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις πεπραγμένων: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

8. Εθνομουσικολογία (ημερομηνία έγκρισης Γ.Σ.: 30 Οκτωβρίου 2015). Ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις πεπραγμένων: 2018.

9. Μουσική Εικονογραφία (ημερομηνία έγκρισης Γ.Σ.: 30 Οκτωβρίου 2015). Ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις πεπραγμένων: 2017, 2019.

10. Όπερα (ημερομηνία έγκρισης Γ.Σ.: 30 Οκτωβρίου 2015). Ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις πεπραγμένων: 2018, 2019, 2021.

11. Φιλοσοφία και αισθητική της μουσικής (ημερομηνία έγκρισης Γ.Σ.: 1 Φεβρουαρίου 2019). Ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις πεπραγμένων: 2021.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως μέλη ή ως εξωτερικοί συνεργάτες σε κάποια από τις παραπάνω ερευνητικές ομάδες της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους συντονιστές που αναφέρονται στις σύντομες περιγραφές των αντικειμένων, των στόχων και των δραστηριοτήτων τους (δείτε τους ηλεκτρονικούς συνδέσμους).